Một bức ảnh có tia sáng chiếu xuyên từ trên trời xuống sẽ là một bức ảnh vô cùng đẹp. Tuy nhiên, để chụp được một bức ảnh như thế một cách tự nhiên quả là không dễ, bởi tia sáng như thế thường khó nắm bắt thời điểm, và trong thực tế, nó cũng […]